HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÀN, CẮT

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÀN, CẮT
Ngày đăng: 09/02/2023

  I. Đối tượng huấn luyện an toàn hàn cắt thuộc nhóm 3 gồm những ai?

  Người lao động làm việc trong công tác hàn, cắt thuộc đối tượng nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động (Người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành tham khảo thêm thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 05/10/2020).

  II. Mục tiêu khóa học và thời gian huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại

  1. Mục tiêu của khóa học:
  Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động khi làm các công việc hàn, cắt kim loại. Nâng cao nhận thức về mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn trong công việc hàn, cắt cho học viên
  2. Thời gian huấn luyện:
  Tổng thời gian huấn luyện 24 giờ (bao gồm cả thời gian kiểm tra).
  Huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại thuộc nhóm 3


  III. Nội dung khóa huấn luyện nhóm 3 theo chuyên đề an toàn hàn cắt

  1. Tổng quan luật pháp, chính sách về ATVSLĐ

  • Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ;

  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ;

  • Qui định của luật về chế độ, chính sách cho người lao động về ATVSLĐ;

  • Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động;

  • Phương tiện bảo vệ cá nhân: các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng và bảo quản.

  2. Tổng quan kỹ thuật khi làm công việc hàn, cắt

  • Các định nghĩa, khái niệm về hàn, cắt;

  • Các yêu cầu cơ bản trong kỹ thuật hàn, cắt;

  • Các đặc điểm đặc thù khi làm công việc hàn, cắt;

  • Các mối nguy hiểm khi làm công việc hàn, cắt;

  • Kỹ thuật an toàn khi làm công việc hàn, cắt;

  • Biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc;

  • Sự cố thường gặp và cách xử lý nhanh nhất đảm bảo an toàn.

  3. Kiểm tra cuối khóa

   

  Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

  CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN AN TOÀN Á CHÂU

  Địa chỉ: 9/43 Đường 11, P.11, Quận Gò Vấp, TP HCM

  Hotline: 028.2215.1101 - 090.346.0347 

  Mail: daotaoantoanachau@gmail.com

  Website: Antoanachau.com

  Zalo
  Hotline